วันพุธที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

UPS คืออะไร
วิธีเลือกซื้อสำรองไฟ UPS
UPS เครื่องสำรองไฟ ที่จริงแล้วคืออะไร มีส่วนประกอบมีอะไรบ้าง

     ถ้าพูดถึงคอมพิวเตอร์ปัจจุบันแทบจะไม่มีใครที่ไม่รู้จัก โดยเฉพาะเด็กสมัยใหม่เขารู้จักใช้คอมพิวเตอร์กันตั้งแต่อนุบาลแล้ว การศึกษาทุกวันนี้ระบบการสื่อสารเขาใช้อินเตอร์เน็ตกันทั้งนั้น ไม่ว่าจะป็นการหาข้อมูลเพื่อทำรายงาน  การส่งรายงาน หรือระบบการเรียนทางไกล เป็นต้น อุปกรณ์อย่างหนึ่งที่จำเป็นสำหรับคอมพิวเตอร์ 
นั้นก็คือ เครื่องสำรองไฟ

     UPS ย่อมาจากคำว่า Uninterruptible Power Supply เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดหนึ่งที่สามารถทำการจ่ายพลังงานไฟฟ้าให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้า และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างต่อเนื่องแม้ในเวลาที่เกิดไฟดับ หรือเกิดปัญหาแรงดันไฟฟ้าผันผวนผิดปกติ โดย UPS จำทำการปรับระดับแรงดันไฟฟ้าให้คงที่อยุ่ในระดับที่ปลอดภัย ต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า และปุปกร์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่ง UPS นั้นนิยมนำมาใช้ในการ
ป้องกันความเสีหายที่สามารถเกิดขึ้นกับอุปกรณ์ไฟฟ้า และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น เป็น เครื่องสำรองไฟ้า ให้กับคอมพิวเตอร์ เมื่อเกิดเหตุการ์ ไฟตก, ไฟดับ, ไฟกระชาก และไฟเกิน เป้นต้น


                                 

ส่วนประกอบ UPS 
1.เครื่องประจุแบตเตอรี่ (Charger) หรือ เครื่องแปลกกระแสไฟฟ้าจาก AC เป็น DC (Rectifier) ทำหน้าที่รับกระแสไฟฟ้า AC จากระบบจ่ายไฟ แปลงเป็นกระแสไฟฟ้า DC จากนั้นประจุเก็บไว้ในแบตเตอรี่

2.เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า (Inverter) ทำหน้าที่รับกระแสไฟฟ้า DC จากเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า AC เป็น DC หรือแบตเตอรี่ และแปลงเป็นกระแสไฟ้ฟ้า AC สำหรับใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้า และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

3.แบตเตอรี่ (Battery) ทำหน้าที่เก็บพลังงานสำรองไว้ใช้ในกรณีเกิดปัญหาทางไฟฟ้า โดยจะจ่ายกระแสไฟฟ้า DC ให้กับเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าในกรณีที่ไม่สามารถรับกระแสไฟฟ้า AC จากระบบจ่ายไฟได้

4.ระบบปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ (Stabilizer) ทำหน้าที่ปรับแรงดันไฟฟ้าให้คงที่และสม่ำเสมออยู่ในระดับที่ปลอดภัยต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า

คุณสมบัติของ UPS 
-หลังไฟดับ จะสามารถใช้งานต่อได้นานหรือไม่นั้น ขึ้นกับความจุของ แบตเตอรี่ (Battery)
-ใช้สำหรับการป้องกันไฟดับ และหลังจากไฟดับแล้ ควรรีบ Shutdown Windows ทันที
-ถ้า แบตเตอรี่ (Battery) ใกล้หมด จะมีสัญญาญเตือน ปี๊บ ถี่ๆ ขึ้น ให้รีบ Shutdown Windows
  และปิดส วิทซ์ที่ UPS
-ถ้าจะให้การใช้งาน UPS  ให้มีอายุการใช้งานนานขึ้น ควรทดลอง แบตเตอรี่ (Battery) เดือนละครั้ง
  หรือสอง สามเดือนครั้ง โดยการถอดปลั๊กไฟออก เพื่อให้ใช้งานจากตัว แบตเตอรี่ (Battery) บ้าง และ
  ทิ้งไว้ประมาณ 5 นาที
-ขนาดความจุ สำหรับการใช้กับคอมพิวเตอร์หนึ่งชุด จะอยู่ที่ประมาณ 315W ขึ้นไป
-การเลือกซื้อควรพิจารณาถึงจำนวน Watt มากกว่า VA และขนาดของแบตเตอรี่ (Battery) Ah ยิ่งมากก็จะดีกว่า

ประโยชน์ของ UPS
UPS สามารถช่วยป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับอุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์ (โดยเฉพาะคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ)
อันเนื่องมาจากกระแสไฟฟ้าที่ผิดปกติได้ (เช่น จากความบกพร่องของระบบจ่ายพลังงานไฟฟ้าเอง หรือปรากฏการณ์ธรรมชาติ - ฝนตกฟ้าคะนอง
พายุฝน หรือจากการรบกวนของอุปกรณ์ไฟฟ้าในอาคารที่ใช้กระแสไฟฟ้าไม่สม่ำเสมอ ฯลฯ) ซึ่งกระแสไฟฟ้าที่ผิดปกติในแต่ละประเภท อาจก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ
ได้ โดย UPS จะทำหน้าที่ป้องกัน ดังนี้
-จ่ายพลังงานไฟฟ้าสำรองให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์ เมื่อเกิดไฟดับหรือไฟตก เพื่อให้มีเวลาสำหรับการ Save ข้อมูล และไม่ทำให้ floppy disk และ hard disk เสีย
-ปรับแรงดันไฟฟ้าให้อยู่ในระดับที่ไม่เป็นอันตรายต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์ เมื่อเกิดปัญหาทางไฟฟ้า เช่น ไฟตก, ไฟดับ, ไฟกระชาก และไฟเกิน เป็นต้น
-ป้องกันสัญญาณรบกวนทางไฟฟ้าที่สามารถสร้างความเสียหายต่อข้อมูลและอุปกรณ์ไฟฟ้าได้

วันพฤหัสบดีที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2557

เครื่องสำรองไฟฟ้า ups Mercury Smart


           Microprocessor controlled ควบคุมการทำงานด้วยระบบไมโครโปรเซสเซอร์ เพิ่มประสิทธิภาพ การทำงานของเครื่องสำรองไฟฟ้า ป้องกันปัญหาทางไฟฟ้าต่างๆได้อย่างรวดเร็ว

           Buck/Double boost stabilizer ระบบปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติประสิทธิภาพสูง สามารถปรับสภาพแรงดันไฟฟ้าขาเข้าได้ 2 ระดับในสภาวะไฟตก และปรับแรงดันไฟฟ้าด้านออกคงที่เมื่อไฟเกิน

            AC Surge Protection ระบบป้องกันแรงดันไฟฟ้าสูงเกินชั่วขณะ ที่เข้ามาทางสายไฟฟ้าทำให้มั่นใจได้ว่าเครื่องคอมพิวเตอร์คุณจะยังคงทำงานได้อย่างปลอดภัย
            
            Automatic Charging ระบบประจุแบตเตอรี่อัตโนมัติ แม้ขณะที่ปิดสวิตซ์หน้าเครื่องทำให้แบตเตอรี่มีพลังงานพร้อมจ่ายไฟสำรองตลอดเวลา และยังรักษาแบตเตอรี่ให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน

           Smart Battery UB1275 แบตเตอรี่แห้งชนิพิเศษ 12V 7.5Ah กึ่ง High rate สามารถสำรองไฟฟ้าได้มาขึ้นถึง 15% ทำให้มีเวลาในากรทำงานได้อย่างต่อเนือ่งและเพียงพอในการบันทึกข้อมูลรวมถึงการปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ได้อย่างสมบูรณ์

           Over-Load Protection ระบบป้องกันการต่อโหลดใช้งานเกินกำลัง โดยแสดงสภาวะโหลดเกินที่ หลอดไฟด้านหน้าเครื่องและเสียงเตือน

           Surge TEL/FEX/ADSL Protection ระบบป้องกันแรงดันไฟฟ้าสูงเกินชั่วขณะ ที่เข้ามาทางสายไฟฟ้าขาเข้าทำให้มั่นใจได้ว่าอุปกรณ์ที่ต่อใช้งานอยู่ จะยังคงทำงานได้อย่างต่อเนื่องและปลอดภัย

            
สนใจติดต่อ T.02-1863010 www.chuphotic.com

วันศุกร์ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2557

เครื่องสำรองไฟ UPS VENUS Smart (1-10kVA) True Online Double Conversion UPS(High Frequency)

เครื่องสำรองไฟ UPS VENUS Smart (1-10kVA) True Online Double Conversion UPS(High Frequency)


VNS1050/ VNS1050L/ VNS2000/ VNS3000/ VNS2000L/ VNS3000L/ VNS5KLS/VNS6KLS/ VNS5K/VNS6K/VNS10K/ VNS5KL/VNS6KL/VNS10KL


เทคโนโลยี
True Online Double Conversion UPS(High Frequency)
True Online Double Conversion UPS(High Frequency)


คุณสมบัติ
UPS Venus Smart 1-10kVA เป็นเครื่องสารองไฟฟ้าประเภท True On Line Double Conversion UPS (High Frequency) Input power factor >0.99, Output power factor (PF) 0.8 Inverter เป็นแบบ Half Bridge ระบบแรงดันไฟฟ้าด้านออก(output) 220โวลต์(+/-1%) ความถี่ 50 เฮิรตซ์ +/-0.1%, ระบบแรงดันไฟฟ้าขาเข้า(input) 220 โวลต์(-40/+35%) รุ่น VNS1050-VNS3000/L, (-20/+25%) รุ่น VNS5K-VNS10K/L /LS ความถี่ 50 เฮิรตซ์ +/-6% มีการประจุแบตเตอรี่ด้วยระบบ Constant Voltage, Current Limit ควบคุมการทางานโดย DSP(Digital Signal Processing) แสดงผลด้วยจอ LCD แบบกราฟฟิคขนาด 3.5x6 เซนติเมตร และหลอดไฟ LED

UPS Venus Smart 1-10kVA แบ่งป็น 2 ประเภท
1. มีแบตเตอรี่ติดตั้งอยู่ภายในเครื่อง(Standard UPS)
2. ไม่มีแบตเตอรี่ติดตั้งภายในเครื่อง(Long backup UPS)มีตู้แบตเตอรี่แยกต่างหาก

1.รุ่น Standard UPS
Venus Smart VNS1050(1050VA/840W)with battery 12V7.5Ahx3pcs
Venus Smart VNS2000(2000VA/1600W)with battery 12V7.5Ax8pcs
Venus Smart VNS3000(3000VA/2400W)with battery 12V7.5Ahx8pcs
Venus Smart VNS5K(5kVA/4kW)with battery 12V7.5Ahx16pcs
Venus Smart VNS6K(6kVA/4.8kW)with battery 12V7.5Ahx16pcs
Venus Smart VNS10K(10kVA/8kW)with battery 12V7.5Ahx16pcs

2.รุ่น Long backup UPS
Venus Smart VNS1050L(1050VA/840W) 36Vdc 3.5A without battery
Venus Smart VNS2000L(2000VA/1600W) 96Vdc 3.5A without battery
Venus Smart VNS3000L(3000VA/2400W) 96Vdc 3.5A without battery
Venus Smart VNS5KL(5kVA/4kW) 192Vdc 7A without battery (560*260*717)
Venus Smart VNS5KLS(5kVA/4kW) 192Vdc 7A without battery (533*260*501)
Venus Smart VNS6KL(6kVA/4.8kW)192Vdc 7A without battery (560*260*717)
Venus Smart VNS6KLS(6kVA/4.8kW)192Vdc 7A without battery(533*260*501)
Venus Smart VNS10KL(10kVA/8kW) 192Vdc 7A without battery (560*260*717)
Venus Smart VNS10KLS(10kVA/8kW) 192Vdc 7A without battery (533*260*501)

การใช้งาน(Applications)
- Server, Data network
- Telecommunication/Telecom equipments
- Hospital/Medical Equipments
- Transportation
- Banking & Financial
- Manufacture/Machine/Control system
- Office Automation
- Security system/CCTV
- Measure equipments
- Counter service/Cashier
- Assurance
- Hotel/Resort
- School/University/Education
- Auto-mobil
- Mobile shop
- Oil/Gas station
- Color mixing Machine
- Government

ติดต่อสอบถาม ปรึกษาปัญหา
T.02-1863010  F.02-1863018-19
E-mail : ups@chuphotic.com , www.chuphotic.com
1.คุณสุภาภรณ์ จูหว้า 081-2970002
2.คุณวิรินทร์ญา กิตติพิริยากรณ์ 083-3064114

เครื่องสำรองไฟ UPS VENUS Smart Rackmount (1-10kVA) True Online Double Conversion UPS(High Frequency)

เครื่องสำรองไฟ UPS VENUS Smart Rackmount (1-10kVA) True Online Double Conversion UPS(High Frequency)


VNS1050RB 2U/L, VNS2000R 2U/L, VNS3000R/L

VNS5KR 3U/VNS5RKL 3U, VNS6KR/VNS6KL 3U/ VNS10KR 5U/VNS10RKL 5U
เทคโนโลยี
True Online Double Conversion UPS(High Frequency)
True Online Double Conversion UPS(High Frequency)

คุณสมบัติ
UPS Venus Smart Rackmount 1-10kVA เป็นเครื่องสารองไฟฟ้าประเภท True On Line Double Conversion UPS (High Frequency) Input power factor >0.99, Output power factor (PF) 0.8 Inverter เป็นแบบ Half Bridge ระบบแรงดันไฟฟ้าด้านออก(output) 220โวลต์(+/-1%) ความถี่ 50 เฮิรตซ์ +/-0.1%, ระบบแรงดันไฟฟ้าขาเข้า(input) 220โวลต์(-40/+35%) รุ่น VNS1050R-VNS3000R/L, (-20/+25%) รุ่น VNS5KR-VNS10KR/L /LS ความถี่ 50 เฮิรตซ์ +/-6% มีการประจุแบตเตอรี่ด้วยระบบ Constant Voltage, Current Limit ควบคุมการทางานโดย DSP(Digital Signal Processing) แสดงผลด้วยจอ LCD แบบกราฟฟิคขนาด 3.5x6 เซนติเมตร และหลอดไฟ LED

UPS Venus Smart Rackmount 1-10kVA แบ่งป็น 2 ประเภท
1. มีแบตเตอรี่ติดตั้งอยู่ภายในเครื่อง(Standard UPS)
2. ไม่มีแบตเตอรี่ติดตั้งภายในเครื่อง(Long backup UPS)มีตู้แบตเตอรี่แยกต่างหาก

1.รุ่น Standard UPS
Venus Smart VNS1050RB 2U(1050VA/840W)with battery 12V7.5Ahx3pcs
Venus Smart VNS2000R 2U(2000VA/1600W)without battery 96Vdc 1.5A
Venus Smart VNS3000R 2U(3000VA/2400W) without battery 96Vdc 1.5A
Venus Smart VNS5KR 5U(5kVA/4kW) without battery 96Vdc 3.5A
Venus Smart VNS6KR 5U(6kVA/4.8kW) without battery 96Vdc 3.5A
Venus Smart VNS10KR 5U(10kVA/8kW) without battery 96Vdc 3.5A

2.รุ่น Long backup UPS
Venus Smart VNS1050RL 2U(1050VA/840W) 36Vdc 3.5A without battery
Venus Smart VNS2000RL 2U(2000VA/1600W) 96Vdc 3.5A without battery
Venus Smart VNS3000RL 2U(3000VA/2400W) 96Vdc 3.5A without battery
Venus Smart VNS5KRL 5U(5kVA/4kW) 192Vdc 7A without battery
Venus Smart VNS6KRL 5U(6kVA/4.8kW)192Vdc 7A without battery
Venus Smart VNS10KRL 5U(10kVA/8kW) 192Vdc 7A without battery

การใช้งาน(Applications)
- Server, Data network
- Security system/CCTV
- Telecommunications

ติดต่อสอบถาม ปรึกษาปัญหา
T.02-1863010  F.02-1863018-19
E-mail : ups@chuphotic.com , www.chuphotic.com
1.คุณสุภาภรณ์ จูหว้า 081-2970002

2.คุณวิรินทร์ญา กิตติพิริยากรณ์ 083-3064114

เครื่องสำรองไฟ UPS VENUS KR Rack-mount KR1000R-KR1110R/L(1-10kVA) True Online Double Conversion UPS(High Frequency) Rack-mount type

เครื่องสำรองไฟ UPS VENUS KR Rack-mount KR1000R-KR1110R/L(1-10kVA) True Online Double Conversion UPS(High Frequency) Rack-mount type

Venus KR1000R/KR2000R/KR3000R/ KR1000RL/KR2000RL/KR3000RL/
KR5000R/KR6000R/KR1110R/ KR5000RL/KR6000RL/KR1110RL


เทคโนโลยี
True Online Double Conversion UPS(High Frequency) Rack-mount type
True Online Double Conversion UPS(High Frequency) Rack-mount type

คุณสมบัติ
UPS Venus KR1000R-KR1110R เป็นเครื่องสารองไฟฟ้าประเภท True On Line Double Conversion UPS (High Frequency) Input power factor >0.99, Output power factor (PF) 0.8 Inverter เป็นแบบ Half Bridge ระบบแรงดันไฟฟ้าด้านออก(output) 220โวลต์(+/-1%) ความถี่ 50 เฮิรตซ์ +/-0.1%, ระบบแรงดันไฟฟ้าขาเข้า(input) 220โวลต์(-45/+35%) รุ่น KR1000R-KR3000R/L, (-20/+25%)รุ่น KR5000R-KR1110R/L ความถี่ 50 เฮิรตซ์ +/-6% มีการประจุแบตเตอรี่ด้วยระบบ Constant Voltage, Current Limit ควบคุมการทางานโดย Microprocessor แสดงผลด้วยจอ LCDและหลอดไฟ LED

UPS Venus KR1000R-KR1110R แบ่งป็น 2 ประเภท
1. Standard UPS มีแบตเตอรี่ติดตั้งอยู่ภายในเครื่องหรือมีชุดแตเตอรี่นอก(Battery unit) ต่อได้เพียง 1ชุด
2. Long backup UPS ไม่มีแบตเตอรี่ติดตั้งภายในเครื่องและมีตู้แบตเตอรี่นอก(Battery unit) สามารถต่อตู้แบตเตอรีได้ 4ชุด

1.รุ่น Standard UPS สามารถต่อกับชุด Battery unit นอกได้ 1ชุด
Venus KR1000R 2U(1050VA/840W)with battery 12V36Wx3pcs ***มีแบตเตอรี่อยู่ภายใน
Venus KR2000R 2U(2000VA/1600W)without battery 96Vdc
Venus KR3000R 2U(3000VA/2400W)without battery 96Vdc
Venus KR5000R 3U(5kVA/4kW)without battery 192Vdc 1.5A
Venus KR6000R(6kVA/4.8kW)without battery 192Vdc 1.5A
Venus KR1110R(10kVA/8kW)without battery 192Vdc 1.5A

2.รุ่น Long backup UPS สามารถต่อกับชุด Battery unit นอกได้มากกว่า 1ชุด สูงสุด 4ชุด
Venus KR1000RL 2U(1050VA/840W)without battery 36Vdc 4A
Venus KR2000RL 2U(2000VA/1600W)without battery 96Vdc 4A
Venus KR3000RL 2U(3000VA/2400W)without battery 96Vdc 4A
Venus KR5000RL 3U(5kVA/4kW)without battery 192Vdc 5A
Venus KR6000RL(6kVA/4.8kW)without battery 192Vdc 5A
Venus KR1110RL(10kVA/8kW)without battery 192Vdc 5A

การใช้งาน(Applications)
- Server, Data network
- Telecommunication/Telecom equipments
- Hospital/Medical Equipments
- Banking & Financial
- Manufacture
- Oil/Gas station
- Security system/CCTV
- Government

ติดต่อสอบถาม ปรึกษาปัญหา
T.02-1863010  F.02-1863018-19
E-mail : ups@chuphotic.com , www.chuphotic.com
1.คุณสุภาภรณ์ จูหว้า 081-2970002
2.คุณวิรินทร์ญา กิตติพิริยากรณ์ 083-3064114

เครื่องสำรองไฟ UPS VENUS KR1000-KR1110/L(1-10kVA) True Online Double Conversion UPS(High Frequency)

เครื่องสำรองไฟ UPS VENUS KR1000-KR1110/L(1-10kVA) True Online Double Conversion UPS(High Frequency)
Venus KR1000/KR2000/KR3000/KR1000L/KR2000L/KR3000L/
KR5000/KR6000/KR1110/KR5000L/KR6000L/KR1110L
เทคโนโลยี
True Online Double Conversion UPS(High Frequency)
True Online Double Conversion UPS(High Frequency)


คุณสมบัติ
UPS Venus KR1000-KR1110 เป็นเครื่องสารองไฟฟ้าประเภท True On Line Double Conversion UPS(High Frequency) Input power factor >0.99, Output power factor (PF) 0.8 Inverter เป็นแบบ Half Bridge ระบบแรงดันไฟฟ้าด้านออก(output) 220โวลต์(+/-1%) ความถี่ 50 เฮิรตซ์ +/-0.1%, ระบบแรงดันไฟฟ้าขาเข้า(input) 220โวลต์(-45/+35%) รุ่น KR1000-KR3000/L, (-20/+25%) รุ่น KR5000-KR1110/L ความถี่ 50 เฮิรตซ์ +/-6% มีการประจุแบตเตอรี่ด้วยระบบ Constant Voltage, Current Limit ควบคุมการทางานโดย Microprocessor แสดงผลด้วยจอ LCDและหลอดไฟ LED

UPS Venus KR1000-KR1110 แบ่งป็น 2 ประเภท
1. มีแบตเตอรี่ติดตั้งอยู่ภายในเครื่อง(Standard UPS)
2. ไม่มีแบตเตอรี่ติดตั้งภายในเครื่อง(Long backup UPS)มีตู้แบตเตอรี่แยกต่างหาก

1.รุ่น Standard UPS
Venus KR1000(1050VA/840W)with battery 12V36Wx3pcs
Venus KR2000(2000VA/1600W)with battery 12V36Wx6pcs
Venus KR3000(3000VA/2400W)with battery 12V36Wx8pcs
Venus KR5000(5kVA/4kW)with battery 12V36Wx16pcs
Venus KR6000(6kVA/4.8kW)with battery 12V36Wx16pcs
Venus KR1110(10kVA/8kW)with battery 12V36Wx16pcs

2.รุ่น Long backup UPS
Venus KR1000L(1050VA/840W) 36Vdc without battery
Venus KR2000L(2000VA/1600W) 72Vdc without battery
Venus KR3000L(3000VA/2400W) 96Vdc without battery
Venus KR5000L(5kVA/4kW) 192Vdc without battery
Venus KR6000L(6kVA/4.8kW)192Vdc without battery
Venus KR1110L(10kVA/8kW) 192Vdc without battery

การใช้งาน(Applications)
- Server, Data network
- Telecommunication
- Medical Equipment
- Transportation
- Banking & Financial
- Manufacture
- Office Automation

ติดต่อสอบถาม ปรึกษาปัญหา
T.02-1863010  F.02-1863018-19
E-mail : ups@chuphotic.com , www.chuphotic.com
1.คุณสุภาภรณ์ จูหว้า 081-2970002
2.คุณวิรินทร์ญา กิตติพิริยากรณ์ 083-3064114

เครื่องสำรองไฟ UPS URANUS SMART (1-20kVA) True Online Double Conversion UPS Low Frequency (with output Isolution Transformer) Review

เครื่องสำรองไฟ UPS URANUS SMART (1-20kVA) True Online Double Conversion UPS Low Frequency (with output Isolution Transformer) Review

SU1KS/ SU2KS/ SU3KS/ SU5KS/ SU6KS/ SU1KSL/ SU2KSL/SU3KSL/ SU5KSL/ SU6KSL

SU8KS/ SU10KS/SU8KSL/ SU10KSL

เทคโนโลยี
True Online Double Conversion UPS
Low Frequency (with output Isolution Transformer)

True Online Double Conversion UPS Low Frequency (with output Isolution Transformer)

 คุณสมบัติ
UPS URANUS SMART 1-20kVA เป็นเครื่องสารองไฟฟ้าประเภท True On Line Double Conversion UPS Low Frequency มีหม้อแปลง Output Isolation Transformer, Input Power factor 0.7, Output power factor (PF) 0.8 รุ่น SU1KS/L- SU10KS/L, Output power factor (PF) 0.7 รุ่น SU15KS/L-SU20KS/L, Inverter เป็นแบบ Full Bridge ระบบแรงดันไฟฟ้าด้าน ออก(output) 220โวลต์(+/-1%) ความถี่ 50 เฮิรตซ์ +/-0.1%, ระบบแรงดันไฟฟ้าขาเข้า(input) 220โวลต์(-25/+25%), ความถี่ 50 เฮิรตซ์ +/-6% มีการประจุแบตเตอรี่ด้วยระบบ Constant Voltage, Current Limit ควบคุมการทางานโดย DSP (Digital Signal Processing) แสดงผลด้วยจอ LCD และหลอดไฟ LED

UPS URANUS SMART 1-20kVA แบ่งป็น 2 ประเภท
1. มีแบตเตอรี่ติดตั้งอยู่ภายในเครื่อง(Standard UPS)
2. ไม่มีแบตเตอรี่ติดตั้งภายในเครื่อง(Long backup UPS)มีตู้แบตเตอรี่แยกต่างหาก

1.รุ่น Standard UPS
URANUS Smart SU1KS(1050VA/840W)with battery 12V36Wx4pcs
URANUS Smart SU2KS (2000VA/1600W)with battery 12V36Wx8pcs
URANUS Smart SU3KS (3000VA/2400W) with battery 12V36Wx16pcs
URANUS Smart SU5KS (5kVA/4kW) with battery 12V36Wx16pcs
URANUS Smart SU6KS (6kVA/4.8kW) with battery 12V36Wx16pcs
URANUS Smart SU10KS (10kVA/8kW) with battery 12V36Wx32pcs
URANUS Smart SU15KS (15kVA/10.5kW) with battery 12V36Wx32pcs
URANUS Smart SU20KS (20kVA/14kW) with battery 12V36Wx48pcs

2.รุ่น Long backup UPS
URANUS Smart SU1KSL(1050VA/840W)without battery 48Vdc 4.5A
URANUS Smart SU2KSL (2000VA/1600W) without battery 48Vdc 4.5A
URANUS Smart SU3KSL (3000VA/2400W) without battery 192Vdc 4.5A
URANUS Smart SU5KSL (5kVA/4kW) without battery 192Vdc 4.5A
URANUS Smart SU6KSL (6kVA/4.8kW) without battery 192Vdc 4.5A
URANUS Smart SU10KSL (10kVA/8kW) without battery 192Vdc 4.5A
URANUS Smart SU15KSL (15kVA/10.5kW) without battery 192Vdc 4.5A
URANUS Smart SU20KSL (20kVA/14kW) without battery 192Vdc 4.5A

การใช้งาน(Applications)
- Hospital & Medical equipment, CT scan
- Science equipment & Chemical
- Transportation
- Telecommunications
- Manufacture & Industrial
- Machine, CNC, PLC, Robot, Printing, Drilling, Cutting
- University & School
- Hotel & Resort

ติดต่อสอบถาม ปรึกษาปัญหา
T.02-1863010  F.02-1863018-19
E-mail : ups@chuphotic.com , www.chuphotic.com
1.คุณสุภาภรณ์ จูหว้า 081-2970002
2.คุณวิรินทร์ญา กิตติพิริยากรณ์ 083-3064114